Trajecten

Een aantal schetsen van advieswerkzaamheden:

Groepsplanloos werken in de basisschool

Het doel van groepsplanloos werken is dat het groepsplan als administratief middel overboord wordt gezet en dat de doelen die eronder liggen worden versterkt. De werkwijze is gesuperponeerd op de zes uitgangspunten van Opbrengstgericht Passend Onderwijs. Het aantal downloads van de publicatie (sinds november 2016) overtreft alle verwachtingen. Over dit onderwerp worden tal van lezingen, presentaties en trainingen gegeven.

Project ‘Een versneld aanbod in de hele basisschool’

Samen met Arlette Buter, Cees Hereijgens en Harald Weessies is een concept geschreven van een versneld aanbod voor basisscholen met een sterke instroom. Er zijn een aantal scholen die dit versnelde aanbod implementeren. Het idee hierachter is het onderwijs qua Nederlandse taal en Rekenen weinig voorziet in de continue behoefte aan uitdaging die in het grootste deel van de doelgroep wordt waargenomen. Als oplossing wordt er gekozen voor een schoolbrede versnelling van het onderwijsprogramma: groep 1/2 verrijken, groep 3/6 versnellen en groep 7/8 uitbreiden. Lees hier meer.

Cluster I: Opbrengstgericht werken

Veel leerlingen die ambulante begeleiding ontvingen vanuit Visio en Bartiméus (cluster 1) krijgen na het behalen van hun diploma geen werk. Onlangs zijn er een vijftal kritische succesfactoren benoemd die nodig zijn om de kansen op maatschappelijke participatie van visueel beperkten te vergroten. Deze factoren zijn door de CED-Groep vertaald naar leerlijnen en worden nu vertaald naar het onderwijs.

Focus PO

Focus PO is een tool waarmee Cito-data wordt omgezet in betekenisvolle informatie waarmee de leraar de vertaalslag naar de praktijk kan maken. Met Focus PO worden de zes uitgangspunten van opbrengstgericht passend onderwijs concreet gemaakt, zodat ook groepsplanloos werken mogelijk wordt. Over dit instrument worden tal van workshops georganiseerd.

Masterclasses Opbrengstgericht Passend Onderwijs

Van het PO tot het V(S)O, alle schoolsoorten kunnen deelnemen aan de masterclasses OPO. Dit schooljaar worden er weer 12 verzorgd, incompany en via vrije inschrijvingen. De kracht van de masterclass ligt in het hanteren van zes heldere uitgangspunten die de koers van een school bepalen wil zij het onderwijs voor haar leraren behapbaar houden. Meer info.

En in de voorgaande jaren:

– postacademisch onderwijs (modules ‘datasturing’ en ‘onderwijsinnovatie’)

– gebruik van de de PDSA-cyclus binnen de PLG

– training analysevaardigheden voor leerkrachten

– training ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs

– invoering Duiden & Doen in het SBO en SO

– presentaties/lezingen/workshops over diverse onderwerpen