Bio

Tot 1 september 2012 werkte ik bij de CED-Groep ik Rotterdam. Daar ben ik in 1996 gestart in de individuele leerlingbegeleiding. Halverwege de jaren ’10 ontwikkelde ik samen met anderen de 1-zorgroute en het Onderwijscontinuüm CED-Groep®. In 2012 beschreef ik in 1 Stap verder met 1-Zorgroute hoe handelingsgericht en opbrengstgericht werken samenkomen. Datzelfde jaar startte ik ook mijn eigen bedrijf. Sinds dat moment heb ik meer ruimte en tijd om regelmatig te publiceren over allerlei onderwerpen aangaande opbrengstgericht en passend onderwijs. Alleen groepsplanloos werken is een administratief ‘uitstapje’. De laatste tijd hebben digitale leermiddelen, learning analytics en kunstmatige intelligentie mijn interesse. De kernvraag in deze ‘nieuwe’ tijd gaat niet over wat er mogelijk is – the sky lijkt de limit – maar over hoe deze digitale leermiddelen vanuit onderwijskundig oogpunt worden ingezet.

Mijn ontwikkelwerk voed ik met mijn praktijkervaringen als onderwijsadviseur in en voor scholen, schoolbesturen en regio’s voor passend onderwijs. Maar dat niet alleen, ook mijn ervaringen als leraar basisonderwijs en orthopedagoog neem ik in mijn denken mee. Daardoor schakel ik relatief gemakkelijk van algemeen (onderwijskundig) naar specifiek (leerlinggericht) binnen de context van de mogelijkheden van de leraar. Mijn professioneel handelen wordt in vier woorden vervat: kernachtig, doelmatig, helder en persoonlijk. Deze kenmerken vallen samen met mijn levensmissie, namelijk om ‘lichtvoetig over deze aarde te wandelen’.

 

Voor meer informatie over mijn loopbaan, stuur mij een e-mail.