Publicaties

NIEUW:

De schoolweging begrepen; Inzichten voor schoolleiders en bestuurders in het primair onderwijs (2019). Gijzen. Download PDF-versie.

Publicaties in alfabetische volgorde:
 • 1 Stap verder met 1-zorgroute (2012). Gijzen. Rotterdam: CED-Groep. Bestel in de webwinkel.
 • 1 Stap verder met 1-zorgroute (2012). Gijzen. Webpublicatie Kennisnet, februari 2012. Download PDF-versie.
 • 1-zorgroute, samen onderwijs passend maken (2007). Clijsen, Gijzen, De Lange en Spaans. ’s Hertogenbosch: KPC-Groep.
 • Differentiëren met digitale leermiddelen, grip op onderwijs in de nieuwe tijd (2015). Gijzen en Van de Hoef. Download PDF-versie.
 • Groepsplanloos werken FAQ’s (2018). Gijzen & Van Hasselt. Download PDF-versie.
 • Groepsplanloos werken in de basisschool, van zinloze administratie naar betekenisvolle afspraak (2016). Gijzen en Van Hasselt. Download PDF-versie.
 • Handelingsgericht Integraal Indiceren, toewijzing van onderwijs- en zorgarrangementen op basis van behoeften van kind en opvoeders. (2009). Gijzen en Pameijer. In: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, nummer 48, pagina 415 – 430. Downlaod PDF-versie.
 • Gezakt voor de Cito-toets – opiniestuk (2014). Gijzen & van Hasselt. Download PDF-versie.
 • Met welke bril kijkt uw school? Handelingsgericht versus opbrengstgericht werken (2012). In: Pulse Primair Onderwijs, februari 2012. Van Hasselt en Gijzen. Assen: Van Gorcum. Download PDF-versie.
 • De middenmoot als didactisch vertrekpunt (2012). Gijzen en Van Hasselt. In: Pulse Primair december 2012/januari 2013. Assen: van Gorcum. Download PDF-versie.
 • Less is more! Vijf tips voor minder administratieve handelingen (2018). Gijzen. In: Basisschoolmanagement, juni, pagina 14-16. Nederland: Wolters-Kluwer. Download PDF-versie.
 • Omgaan met doelen in het groepsplan in de basisschool, een bijdrage aan opbrengstgericht werken (2012). Gijzen. Download PDF-versie.
 • Opbrengstgericht werken aan gedrag, met het schooloiverzicht als betekenisvol ankerpunt (2018). Gijzen, Van Bergen & Koot. Download PDF-versie.
 • Opbrengstgericht werken en het groepsplan, met de vier didactische grootheden als uitgangspunt (2015). Gijzen. Download PDF-versie.
 • Opbrengstgericht werken met 1 Stap verder met 1-zorgroute (2012). Gijzen. In: Beter Begeleiden Digitaal februari 2012. Download PDF-versie.
 • Opbrengstgericht werken met kleuters zonder de Cito-toets (2014). Gijzen. Download PDF-versie.
 • Opbrengstgericht werken vanuit vier beheersingsniveaus (2014). Gijzen. Download PDF-versie.
 • Over de grenzen van de referentieniveaus, een versneld aanbod in de hele basisschool (2015). Gijzen, Buter, Hereijgens en Weessies. Download PDF-versie.
 • Passend onderwijs maak je zó … (en nog opbrengstgericht ook!) Een praktijkvoorbeeld van en voor de leerkracht (2016). Gijzen en Jimenez. Download PDF-versie.
 • De schoolweging begrepen; Inzichten voor schoolleiders en bestuurders in het primair onderwijs (2019). Gijzen. Download PDF-versie.
 • De vaardigheidsindex uitgelegd (2016). Gijzen. Download PDF-versie.
 • Vier indicatoren voor passend onderwijs in elke klas. Voldoende is goed genoeg! (2017). Gijzen. Download PDF-versie.
 • VO: Passend en opbrengstgericht onderwijs gaat uit van overeenkomsten (2013). Gijzen en Cordfunke. Download PDF-versie. Dit artikel is gekoppeld aan www.invographic.nl.