Versneld aanbod

Een versneld aanbod in hele basisschool

Basisscholen met een sterke instroom – hier bevinden zich relatief veel leerlingen uit kansrijke gezinnen – staan voor een specifieke taak: het bieden van onderwijs aan een (zeer) grote groep leerlingen die een continue behoefte heeft aan uitdaging. In zo’n school stroomt ongeveer driekwart van de leerlingen uit naar havo/vwo en gaat de ‘zwakste’ leerling naar het vmbo-t (een uitschieter daargelaten). Er zijn drie manieren om het onderwijs op deze doelgroep passend te maken: verrijken, verbreden en versnellen. Wereldwijd onderzoek van John Hattie leert ons dat: 1) verrijken een beperkte bijdrage levert aan het realiseren hogere leeropbrengsten, 2) verbreden opbrengsten genereert op het vakgebied dat het betreft, en, 3) versnellen het meest bijdraagt aan hogere leeropbrengsten.

Publicatie

Om het onderwijs in basisscholen met een sterke instroom opbrengstgericht én passend te maken, is het voorstel om (qua Nederlandse taal en rekenen) te gaan versnellen met alle leerlingen. Dit voorstel is door een viertal onderwijsadviseurs (Gijzen, Buter, Hereijgens & Weessies) beschreven in de publicatie ‘Over de grenzen van de referentieniveaus, een versneld aanbod in de hele basisschool‘. In het kort: groep 1/2 is de verrijkingsfase, groep 3 t/m 6 is de versnellingsfase en groep 7/8 is de uitbreidingsfase. In de laatste fase wordt er onderwijs gegeven tot referentieniveau 3F, eind havo. Voor de aansluiting met het vo wordt in de publicatie een aantal adviezen beschreven. Een versneld aanbod kan ook een alternatief zijn voor de sterkste leerlingen in elke andere basisschool!

DOWNLOAD PUBLICATIE

Lees de publicatie en leer alle ins & outs van dit realistische concept kennen! Om de opmaak te behouden, is het aan te bevelen de publicatie éérst op uw computer te downloaden en het te lezen in Acrobat Reader (of het van daaruit te printen). DOWNLOAD de publicatie HIER.