Visie

Onderwijs

Opbrengstgericht en passend onderwijs zijn één en dat moet voor een leraar behapbaar en betekenisvol zijn. Daarom hanteer ik zes uitgangspunten:

  • van eind naar begin
  • overeenkomsten in onderwijsbehoeften
  • school > groep > leerling
  • de middenmoot als vertrekpunt
  • eerst convergent, dan divergent
  • respons op instructie

Meer op de site van de Masterclass Opbrengstgericht Passend Onderwijs.

Check ook: www.schoolweging.nl en www.groepsplanloos.nl.

Leidinggeven aan opbrengstgericht passend onderwijs is gericht op het vaststellen van een heldere set opbrengstdoelen en het creëren van een betekenisvolle verbetercyclus om dat met leraren op een passende wijze te bereiken.

Onderwijsadvisering

Schoolontwikkeling vraagt om hoge verwachtingen. Daarom ligt de lat hoog. Meestal ben ik er alleen voor de ‘koersvastheid’. Daarbij word ik gevoed door praktijk- en wetenschappelijke kennis, een visionaire blik en een scherpe focus op de handelingsmogelijkheden van leraren. Onderwijsprofessionals ontvangen het vertrouwen, de materialen en de ondersteuning die nodig zijn om tot verdere ontwikkeling te komen. Ik stel mezelf telkens de vraag: kan ik de school (al) loslaten?