Info

KvK

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam, nummer: 55594514.

BTW

Alle dienstverlening van Wijnand Gijzen onderwijsadvies is vrijgesteld van BTW. Dit is bekrachtigd met de inschrijving in het docentenregister van het CRKBO. In dit register zijn ondernemers opgenomen die voldoen aan kwaliteitseisen die de belastingdienst stelt aan de professionalisering van beroepsbeoefenaren (in het onderwijs).

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Wijnand Gijzen onderwijsadvies zijn van toepassing op alle overeenkomsten.

VAR

Met behulp van een Verklaring ArbeidsRelatie toont Wijnand Gijzen onderwijsadvies aan dat de opdrachtgever geen loonbelasting/premie zorgverzekeringen hoeft in te houden op de beloning voor de dienstverlening. Een voorwaarde hiervoor is dat de opdrachtgever de VAR-verklaring plus een kopie van een geldig legitimatiebewijs in bezit heeft. De kopie├źn van de VAR-verklaring en het legitimatiebewijs zijn beschikbaar.

Bank

IBAN-nummer: NL60 TRIO 0254 7594 67.